Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

13. prosince 2007

Věc F-108/06

Tamara Diomede Basili

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnocení za rok 2004 – Žaloba na neplatnost – Zástupci zaměstnanců – Stanovisko skupiny ad hoc“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, ve které D. Basili požaduje zrušení jejího posudku o vývoji služebního postupu, vyhotoveného za období od 1. ledna do 31. prosince 2004.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Vyhotovení – Úředníci vykonávající činnosti zástupců zaměstnanců

(Služební řád úředníků, příloha II, čl. 1 šestý pododstavec)

2.      Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Vyhotovení

1.      I když na základě čl. 6 odst. 3 písm. c) obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu přijatých Komisí jsou hodnotitelé a spolupodepisující úředníci povinni při vypracovávání posudku o vývoji služebního postupu úředníka, který vykonává činnost zástupce zaměstnanců, zohlednit stanovisko skupiny ad hoc, nemají povinnost se tohoto stanoviska držet. Pokud se ho nedrží, musí vysvětlit důvody, na jejichž základě se od něj odchýlili.

Krom toho ze žádného ustanovení služebního řádu či obecných prováděcích ustanovení nevyplývá, že povinnost hodnotitele a spolupodepisujícího úředníka zohlednit stanovisko skupiny ad hoc je zavazuje k tomu, aby udělili úředníkovi zvláštní body, které se přidají k bodům určeným k ohodnocení jeho činnosti vykonávané v rámci pracovního místa.

Taková povinnost ani implicitně nevyplývá z čl. 1 posledního pododstavce přílohy II služebního řádu, podle kterého úředníkovi nesmí být na újmu výkon činností zástupce zaměstnanců.

(viz body 37, 38 a 47)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 25. října 2005, Fardoom a Reinard v. Komise, T‑43/04, Sb. VS s. I‑A‑329 a II‑1465, bod 87; 17. května 2006, Lavagnoli v. Komise, T‑95/04, Sb. VS s. I-A-2-121 a II-A-2-569, bod 84

2.      Pravidla obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu přijatá Komisí ohledně rozdělení pravomocí hodnotitele, spolupodepisujícího úředníka a revizního hodnotitele v rámci postupu hodnocení úředníka představují vnitřní organizační pravidla orgánu. Odchýlení se od těchto pravidel může způsobit neplatnost aktu přijatého správou pouze tehdy, pokud taková odchylka mohla narušit některou ze záruk, kterých úředníci požívají na základě služebního řádu nebo pravidel řádné správy v oblasti řízení zaměstnanců.

(viz bod 61)

Odkazy:

Soudní dvůr: 30. května 1973, De Greef v. Komise, 46/72, Recueil, s. 543, bod 18; Drescig v. Komise, 49/72, Recueil, s. 565, bod 10

Soud prvního stupně: 7. února 2007, Caló v. Komise, T‑118/04 a T‑134/04, Sb. VS s. I-A-2-0000 a II-A-2-0000, body 67 a 68