Language of document :

ELT teatis

 

Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour de cassation'i (Prantsusmaa) 1. tsiviilkolleegium 17. veebruari 2004 otsusega kohtuasjas Société Lagardère Active Broadcast, võtnud üle äriühingu Europe 1 communication SA õigused, v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) ja Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL, Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europa 1 SA

(Kohtuasi C-192/04)

Euroopa Ühenduste Kohus on saanud Cour de cassation'i (Prantsusmaa) 1. tsiviilkolleegiumi 17. veebruaril 2004 otsustatud eelotsusetaotluse kohtuasjas Société Lagardère Active Broadcast, võtnud üle äriühingu Europe 1 communication SA õigused, v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) ja Gesellschaft zur Verwertung von Leisungsschutzrechten MBG, GVL SARL, Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA, mis saabus kohtukantseleisse 26. aprillil 2004.

Cour de cassation'i (Prantsusmaa) 1. tsiviilkolleegium küsib Euroopa Kohtult eelotsust järgmistes küsimustes:

Kui ühe liikmesriigi territooriumilt saateid edastav ringhäälinguettevõtja kasutab läheduses, ent teise liikmesriigi territooriumil asuvat saatjat, mille kasutusõigus on tema enamusomanduses oleval tütarettevõttel, oma programmide edastamise laiendamiseks väikesele osale siseriiklikust kuulajaskonnast, siis kas selle teise liikmesriigi seadust kohaldatakse 19. novembri 1992. a direktiivi 92/100/EMÜ1 artikli 8 lõikes 2 ja 27. septembri 1993. a direktiivi 93/83/EMÜ2 artiklis 4 sätestatud õiglasele ja ühekordsele tasule, mida tuleb maksta kommertseesmärkidel avaldatud fonogrammi või sellise fonogrammi reproduktsiooni eest?

Juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas algne ringhäälingu-ettevõtja võib tema tütarettevõtja poolt makstud summa maha arvata tema poolt maksmisele kuuluvast tasust, mida temalt nõutakse tervel riigi territooriumil jälgitava ringhäälingutegevuse eest?

____________

1 - Nõukogu 19. novembri 1992. a direktiiv 92/100/EMÜ, rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigustega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (EÜT L 346, 27.11.1992, lk 61)

2 - Nõukogu 27. septembri 1993. a direktiiv 93/83/EMÜ, teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15)