Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2005. július 14.

a C-192/04. sz., (a Cour de cassation előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Lagardère Active Broadcast kontra Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) és társai ügyben1

(Szerzői jog és szomszédos jogok - Hangfelvételek sugárzása - Méltányos díjazás)

(Az eljárás nyelve: francia)

A C-192/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Cour de cassation (Franciaország) a Bíróságnál 2004. április 26-án nyilvántartásba vett 2004. február 17-i végzésével az előtte a Lagardère Active Broadcast, az Europe 1 communication SA jogutódja és a Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) - a Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA részvételével - között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (harmadik tanács), tagjai: A. Rosas tanácselnök, A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (előadó) és U. Lõhmus bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: K. Sztranc tanácsos, 2005. július 14-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Az alapügy tárgyát képező műsorsugárzáshoz hasonló esetben a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelvvel nem ellentétes az, hogy a hangfelvételek felhasználásáért járó díjazást nemcsak annak a tagállamnak a joga rendezi, amelynek a területén van a műsorszolgáltató társaság székhelye, hanem annak a tagállamnak a jogi szabályozása is, amelyben e műsorokat az első állam irányába sugárzó földi adóállomás, technikai okokból, elhelyezkedik.

A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésben említett méltányos díjazás meghatározásakor a műsorszóró társaság a székhelye szerinti tagállamban a hangfelvételek felhasználásáért járó díjazás összegéből egyoldalúan nem vonhatja le azokat összegeket, amelyeket abban a tagállamban fizetett ki vagy köteles kifizetni, amelynek területén a műsorokat az első állam irányába közvetítő földi adóállomás elhelyezkedik.

____________

1 - HL C 156., 2004.6.12.