Language of document : ECLI:EU:C:2005:475

Υπόθεση C-192/04

Lagardère Active Broadcast

κατά

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)

και

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

[αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]

«Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Ραδιοφωνική μετάδοση φωνογραφημάτων — Εύλογη αμοιβή»

Περίληψη της αποφάσεως

1.        Προσέγγιση των νομοθεσιών — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 93/83 — Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση μέσω δορυφόρου και καλωδιακή αναμετάδοση — Χρήση εκ μέρους εκπέμπουσας από κράτος μέλος εταιρίας ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αναμεταδότη εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος — Εφαρμογή επί της αμοιβής για τη χρήση φωνογραφημάτων της νομοθεσίας δύο κρατών μελών — Επιτρέπεται

(Οδηγία 93/83 του Συμβουλίου)

2.        Προσέγγιση των νομοθεσιών — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Δικαίωμα εκμισθώσεως και δικαίωμα δανεισμού προστατευόμενων έργων — Οδηγία 92/100 — Χρήση εκ μέρους εταιρίας ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που εκπέμπει από κράτος μέλος αναμεταδότη εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος — Αμοιβή για τη χρήση φωνογραφημάτων — Δικαίωμα της εταιρίας που εκπέμπει να αφαιρεί από την αμοιβή το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε εντός του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χερσαίος πομπός — Δεν υφίσταται

(Οδηγία 92/100, άρθρο 8 § 2)

1.        Οσάκις εταιρία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που εκπέμπει από κράτος μέλος χρησιμοποιεί για την επέκταση της μεταδόσεως των προγραμμάτων της σε μερίδα του κοινού του κράτους μέλους αναμεταδότη εγκατεστημένο σε γειτονικό κράτος μέλος, η οδηγία 93/83, περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση, επιτρέπει να διέπεται η αμοιβή για τη χρήση φωνογραφημάτων όχι μόνον από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρία που εκπέμπει, αλλά και από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι, για τεχνικούς λόγους, εγκατεστημένος ο χερσαίος πομπός που μεταδίδει τις εκπομπές αυτές στο πρώτο κράτος μέλος.

(βλ. σκέψη 44, διατακτ. 1)

2.        Το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/100, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, για τον καθορισμό της διαλαμβανόμενης στην εν λόγω διάταξη εύλογης αμοιβής, η εταιρία που εκπέμπει δεν δύναται να αφαιρεί μονομερώς από το ποσό της αμοιβής για τη χρήση φωνογραφημάτων που οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη το ποσό της αμοιβής που καταβλήθηκε ή ζητείται στο κράτος μέλος εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο χερσαίος πομπός που μεταδίδει τις εκπομπές στο πρώτο κράτος μέλος.

(βλ. σκέψη 55, διατακτ. 2)