Language of document : ECLI:EU:C:2005:475

Asia C-192/04

Lagardère Active Broadcast

vastaan

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)

ja

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

(Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Äänitteiden yleisradiointi – Kohtuullinen korvaus

Tuomion tiivistelmä

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 93/83 – Satelliitin välityksellä tapahtuva yleisradiointi ja kaapeleitse tapahtuva edelleen lähettäminen – Yleisradiotoimintaa harjoittavan, ohjelmaa jäsenvaltion alueelta lähettävän yhtiön toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan lähettimen käyttö – Äänitteiden käytöstä maksettava korvaus, joka määräytyy kahden valtion lain mukaan – Hyväksyttävyys

(Neuvoston direktiivi 93/83)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Suojattujen teosten vuokraus- ja lainausoikeus – Direktiivi 92/100 – Yleisradiotoimintaa harjoittavan, ohjelmaa jäsenvaltion alueelta lähettävän yhtiön toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan lähettimen käyttö – Äänitteiden käytöstä maksettava korvaus – Ohjelmaa lähettävällä yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää kyseisestä korvauksesta sitä korvausta, joka on maksettu siinä valtiossa, jossa sijaitsee maanpäällinen lähetin

(Neuvoston direktiivin 92/100 8 artiklan 2 kohta)

1.        Silloin kun yleisradiotoimintaa harjoittava, ohjelmaa jäsenvaltion alueelta lähettävä yhtiö käyttää lähiseudulla, mutta toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevaa lähetintä, laajentaakseen ohjelmiensa kuuluvuutta osalle kansallista kuulijakuntaansa, tiettyjen satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/83 vastaista ei ole, että äänitteiden käytöstä suoritettava korvaus määräytyy paitsi sen jäsenvaltion lain mukaan, jonka alueella lähettävä yhtiö on, niin myös sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa teknisistä syistä johtuen sijaitsee maanpäällinen lähetin, joka välittää kyseiset ohjelmat ensin mainittuun maahan.

(ks. 44 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

2.        Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla annetun direktiivin 92/100 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä mainitun kohtuullisen korvauksen määrittämiseksi lähetyksen lähettäneellä yhtiöllä ei ole oikeutta vähentää yksipuolisesti siitä korvaussummasta, joka on maksettava siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella kyseinen yhtiö sijaitsee, käytetyistä äänitteistä, sitä korvaussummaa, joka on maksettu tai joka vaaditaan maksettavaksi siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella sijaitsee maanpäällinen lähetin, joka välittää kyseiset ohjelmat ensin mainittuun maahan.

(ks. 55 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)