Language of document : ECLI:EU:C:2005:475

C‑192/04. sz. ügy

Lagardère Active Broadcast

kontra

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)

és

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

(a Cour de cassation [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Szerzői jog és szomszédos jogok – Hangfelvételek sugárzása – Méltányos díjazás”

Az ítélet összefoglalása

1.        Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 93/83 irányelv — Műholdas műsorsugárzás és vezetékes továbbközvetítés — Valamely tagállam területén elhelyezkedő adóállomásnak egy másik tagállam területéről sugárzó műsorszolgáltató társaság általi használata — Hangfelvételek olyan felhasználásáért járó díjazás, amelyet két állam joga szabályoz — Megengedhetőség

(93/83 tanácsi rendelet)

2.        Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — Oltalom alatt álló művek bérleti és haszonkölcsönzési joga — 92/100 irányelv — Valamely tagállam területén elhelyezkedő adóállomásnak egy másik tagállam területéről sugárzó műsorszolgáltató társaság általi használata — Hangfelvételek felhasználása után járó díjazás — A műsorszóró társaság arra irányuló joga, hogy e díjazásból levonja a földi adóállomás államában kifizetett díjat — Hiány

(92/100 tanácsi rendelet, 8 cikk, (2) bekezdés)

1.        Amikor egy tagállam területéről sugárzó műsorszolgáltató társaság, hogy kiterjessze műsorainak közvetítését hazai közönsége egy részére, a közelben, egy másik tagállam területén elhelyezkedő adóállomást használ, a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló 93/83 irányelvvel nem ellentétes az, hogy a hangfelvételek felhasználásáért járó díjazást nemcsak annak a tagállamnak a joga szabályozza, amelynek a területén van a műsorszolgáltató társaság székhelye, hanem annak a tagállamnak a jogszabályai is, ahol, technikai okokból, e műsorokat az első állam irányába sugárzó földi adóállomás található.

(vö. 44. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló 92/100 irányelv 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésben említett méltányos díjazás meghatározásakor a műsorszóró társaság a székhelye szerinti tagállamban a hangfelvételek felhasználásáért járó díjazás összegéből egyoldalúan nem vonhatja le azokat összegeket, amelyeket abban a tagállamban fizetett ki vagy köteles kifizetni, amelynek területén a műsorokat az első állam irányába közvetítő földi adóállomás elhelyezkedik.

(vö. 55. pont és a rendelkező rész 2. pontja)