Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2006 - Carpi Badía mod Kommissionen

(Sag F-110/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Maria Carpi Badía (Luxembourg, Luxembourg) (ved avvocati B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren et antal prioritetspoints, der var utilstrækkeligt til at forfremme ham i forfremmelsesåret 2005, og om ikke at forfremme ham i nævnte forfremmelsesår, således som stadfæstet ved afgørelsen af 6. juni 2006 om afslag på sagsøgeren klage nr. R/74/06.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

De i denne sag påberåbte søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter er næsten identiske med dem, der er påberåbt i sag F-109/06. Meddelelsen om sidstnævnte sag er ligeledes offentliggjort i dette nummer af EUT.

____________