Language of document :

15. septembril 2006 esitatud hagi - José María Capri Badía versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-110/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José María Capri Badía (Luksemburg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda talle 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte ja teda selle aasta edutamise raames mitte edutada, mis kinnitati 6. juuni 2006. aasta otsusega, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus nr R/74/06;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Selles kohtuasjas esitatud väited on identsed kohtuasjas F-109/06 esitatud väidetega, mille kohta on teade avaldatud samas Euroopa Liidu Teataja numbris.

____________