Language of document :

Kanne 15.9.2006 - Carpi Badia v. komissio

(Asia F-110/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Maria Carpi Badia (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätös, jolla myönnetään kantajalle riittämätön määrä etusijapisteitä kantajan ylentämiseksi vuoden 2005 ylennyskierroksella ja jolla kantajaa ei ylennetä kyseisellä ylennyskierroksella, sellaisena kuin se on vahvistettu 6.6.2006 tehdyssä päätöksessä, jolla hylätään kantajan valitus nro R/74/06, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan kanteensa tueksi esittämät kanneperusteet ja pääasialliset perustelut ovat melkein samanlaiset kuin asian F-109/06, jonka tiedonanto on julkaistu tässä samassa Euroopan unionin virallisen lehden numerossa, yhteydessä esitetyt kanneperusteet ja pääasialliset perustelut.

____________