Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.12.2007 - Basili v. komissio

(Asia F-108/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva kertomus - Vuoden 2004 arviointikierros - Kumoamiskanne - Henkilöstön edustajat - Tilapäiskomitean lausunto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tamara Diomede Basili (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin T. Bontinck)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajalle 10.11.2005 tiedoksi annetun urakehitystä koskevan kertomuksen kumoaminen sikäli kuin siinä ei ole otettu huomioon "arviointia ja henkilöstön edustajien ylentämistä koskevia ehdotuksia käsittelevän tilapäiskomitean" lausuntoa

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 37.