Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums - Basili/Komisija

(lieta F-108/06)1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Prasība atcelt tiesību aktu - Personāla pārstāvji - "Ad hoc" novērtēšanas grupas viedoklis

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tamara Diomede Basili, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, pēc tam T. Bontinck, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un H. Kraemer, pārstāvji)

Priekšmets

Prasītājai 2005. gada 10. novembrī paziņotā karjeras attīstības ziņojuma atcelšana, jo tajā nav ņemts vērā ""ad hoc" novērtēšanas grupas viedoklis un personāla pārstāvju priekšlikumi paaugstināšanai amatā".

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 261, 28.10.2006., 37. lpp.