Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2007 - Basili/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-108/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport de evoluţie a carierei - Exerciţiu de evaluare pentru anul 2004 - Acţiune în anulare - Reprezentanţi ai personalului - Aviz al grupului ad-hoc)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: iniţial T. Bontinck și J. Feld, avocaţi, ulterior T. Bontinck, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin și H. Kraemer, agenţi)

Obiectul

Anularea raportului de evoluţie a carierei notificat reclamantei la 10 noiembrie 2005, în măsura în care nu ţine cont de avizul "grupului ad-hoc de evaluare și de propuneri de promovare a reprezentanţilor personalului".

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 261, 28.10.2006, p. 37.