Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. decembra 2007 - Basili proti Komisiji

(Zadeva F-108/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2004 - Ničnostna tožba - Predstavniki zaposlenih - Mnenje ad hoc skupine)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tamara Diomede Basili (Bruselj, Belgija) (zastopnika: sprva T. Bontinck in J. Feld, odvetnika, nato T. Bonrinck)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila, ki je bilo tožeči stranki vročeno 10. novembra 2005, ker naj ne bi upoštevalo mnenja "ad hoc ocenjevalne skupine in predlogov o napredovanju predstavnikov zaposlenih".

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 37.