Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 13. decembra 2007

Zadeva F-108/06

Tamara Diomede Basili

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2004 – Ničnostna tožba – Predstavniki zaposlenih – Mnenje ad hoc skupine“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero T. Diomede Basili predlaga razglasitev ničnosti njenega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Sestava – Uradniki, ki opravljajo naloge zastopanja zaposlenih

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1, šesti odstavek)

2.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Sestava

1.      Čeprav se morajo ocenjevalci in potrjevalci na podlagi člena 6(3)(c) Splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, ki jih je sprejela Komisija, posvetovati z ad hoc skupino in upoštevati njeno mnenje pri pripravi kariernega ocenjevalnega poročila uradnika, ki opravlja naloge zastopanja zaposlenih, se jim ni treba ravnati po tem mnenju. Če se ne ravnajo po njem, morajo pojasniti razloge, iz katerih se ga niso držali.

Poleg tega iz nobene določbe Kadrovskih predpisov ali Splošnih določb za izvajanje ne izhaja, da bi bila ocenjevalec in potrjevalec zaradi obveznosti, da upoštevata mnenje ad hoc skupine, prisiljena uradniku podeliti posebne točke poleg tistih, s katerimi ocenita dejavnosti, ki jih opravlja na svojem delovnem mestu.

Taka obveznost ne izhaja implicitno niti iz člena 1, zadnji odstavek, Priloge II h Kadrovskim predpisom, po katerem uradnik ne more utrpeti škode zaradi opravljanja nalog zastopanja zaposlenih.

(Glej točke 37, 38 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 25. oktober 2005, Fardoom in Reinard proti Komisiji, T‑43/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑329 in II‑1465, točka 87; 17. maj 2006, Lavagnoli proti Komisiji, T‑95/04, neobjavljena v ZOdl. JU, točka 84.

2.      Pravila iz Splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, ki jih je sprejela Komisija, v zvezi z razdelitvijo pristojnosti za opravljanje nalog ocenjevalca, potrjevalca in drugostopenjskega ocenjevalca v postopku ocenjevanja uradnika so pravila notranje organizacije institucije. Odstopanje od teh pravil bi lahko povzročilo ničnost dejanja, ki ga je storila uprava, samo, če bi tako odstopanje lahko poseglo v eno od zagotovil, ki jih uradnikom dajejo Kadrovski predpisi, ali kršilo pravila o dobrem upravljanju na področju upravljanja zaposlenih.

(Glej točko 61.)

Napotitev na:

Sodišče: 30. maj 1973, De Greef proti Komisiji, 46/72, Recueil, str. 543, točka 18; Drescig proti Komisiji, 49/72, Recueil, str. 565, točka 10;

Sodišče prve stopnje: 7. februar 2007, Caló proti Komisiji, združeni zadevi T‑118/04 in T‑134/04, še neobjavljena v ZOdl. JU, točki 67 in 68.