Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2011. január 27-i ítélete (a Tribunale di Milano [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Flos SpA kontra Semeraro Casa e Famiglia SpA

(C-168/09. sz. ügy)1

(Ipari és kereskedelmi tulajdon - 98/71/EK irányelv - A formatervezési minták oltalma - 17. cikk - A formatervezési minták védelme és a szerzői jogi védelem halmozódásának kötelezettsége - Nemzeti szabályozás, amely egy bizonyos időszakra kizárja vagy érvényesíthetetlenné teszi a szerzői jogi védelmet a hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé vált formatervezési minták tekintetében - A bizalomvédelem elve)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperes: Flos SpA

Alperes: Semeraro Casa e Famiglia SpA

az Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem − Tribunale di Milano − A formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. és 19. cikkének értelmezése − Az irányelvet a formatervezési minták szerzői jogi védelmének bevezetésével átültető nemzeti jogszabály − Valamely tagállam lehetősége e védelem nyújtása feltételeinek kiterjesztésére.

Rendelkező rész

A formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, amely kizárja az e tagállam szerzői jogi jogszabályai által biztosított védelem alól az olyan formatervezési mintákat, amelyek valamely tagállamban vagy tagállam tekintetében lajstromozásra kerültek, és amelyek e szabályozás hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé váltak, noha megfelelnek az e védelem nyújtásához előírt valamennyi feltételnek.

A 98/71 irányelv 17. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás, amely az olyan formatervezési minták szerzői jogi védelmét, amelyek - noha megfelelnek az e védelem nyújtásához előírt valamennyi feltételnek - e szabályozás hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé váltak, akár egy jelentős időtartamra, nevezetesen tíz évre, akár teljesen kizárja olyan harmadik személyek tekintetében, akik az adott államban már gyártottak és forgalmaztak az e formatervezési mintáknak megfelelően előállított termékeket, függetlenül attól, hogy ezen aktusokat mikor hajtották végre.

____________

1 - HL C 167., 2009.7.18.