Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

    Slettelse af sag T-152/98(1)

    (Processprog: italiensk)

Ved kendelse af 16. maj 2002 har formanden for Fjerde Afdeling ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans besluttet, at sag T-152/98, Azienda Agricola Ponte S. Pietro mod Rådet for Den Europæiske Union, skal slettes af registeret.

____________

1 - ) EFT C 358 af 21.11.1998.