Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 28. februar 2002

i sag T-155/98, Société internationale de diffusion et d_édition (SIDE) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber(1)

    ("Statsstøtte ( driftsstøtte ( EF-traktatens artikel 92, stk. 1, og artikel 92, stk. 3, litra d) [efter ændring nu artikel 87, stk. 1, og artikel 87, stk. 3, litra d), EF] ( betingelser for en undtagelse fra forbuddet i traktatens

artikel 92, stk. 1 ( relevant marked ( eksportstøtte i bogsektoren")

    (Processprog: fransk)

I sag T-155/98, Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE), Bagneux (Frankrig), ved avocat N. Coutrelis, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: G. Rozet og B. Mongin), støttet af: Den Franske Republik (befuldmægtigede: J.-F. Dobelle, G. de Bergues og F. Million), angående en påstand om annullation af artikel 1, sidste punktum, i Kommissionens beslutning 1999/133/EF af 10. juni 1998 om statsstøtte til Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (EFT 1999 L 44, s. 37), har Retten (Fjerde Udvidede Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne R. García-Valdecasas, V. Tiili, R.M. Moura Ramos og J.D. Cooke; justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen, den 28. februar 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Artikel 1, sidste punktum, i Kommissionens beslutning 1999/133/EF af 10. juni 1998 om statsstøtte til Coopérative d'exportation du livre français (CELF) annulleres.

2)Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

3)Den Franske Republik bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 378 af 5.12.1998.