Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2021. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FCC Česká republika s.r.o.

(C-43/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: FCC Česká republika s.r.o.

Ellenérdekű felek: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Az eljárásban részt vesz: Ministerstvo životního prostředí

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének 9. pontját, hogy valamely létesítmény „jelentős változtatásának” fogalma még akkor is magában foglalja a hulladéklerakóban történő lerakás időtartamának meghosszabbítását, ha egyidejűleg nem kerül sor sem a hulladéklerakó jóváhagyott legnagyobb területének, sem teljes engedélyezett kapacitásának módosítására?

____________

1 HL 2010. L 334., 17. o.