Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) στις 22 Ιανουαρίου 2021 – flightright GmbH κατά Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd

(Υπόθεση C-37/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: flightright GmbH

Εναγομένη: Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά η καθυστερημένη άδεια απογειώσεως από τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας per se έκτακτη περίσταση κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , ή πρέπει να δοθεί αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό, καθόσον οι καθυστερήσεις που σημειώνονται κατά τη χορήγηση άδειας απογειώσεως από τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, οι λεγόμενες μεταθέσεις των slots, δεν αποτελούν συμβάν «που δεν είναι κανονικό», αλλά συμβάν αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις συνήθεις και αναμενόμενες διαδικασίες και συνθήκες λειτουργίας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας, στο μέτρο που πρόκειται περί γεγονότος συνυφασμένου με τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητας των αερομεταφορέων;

Συνιστά πασίδηλο γεγονός το ότι οι λεγόμενες μεταθέσεις των slots από τη διαχείριση εναέριων μεταφορών στο πλαίσιο της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιστάσεις «που δεν είναι κανονικές» υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου αλλά, αντίθετα, αποτελούν «παρεπόμενα φαινόμενα» που είναι κανονικά, συνήθη και αναμενόμενα στο πλαίσιο της εναέριας κυκλοφορίας ή, σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να διατάσσεται απόδειξη με διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι προσκομίστηκε μόνον αν οι μεταθέσεις των slots είναι εξαιρετικά σπάνιες και δεν συμβαίνουν σε τακτική βάση στο πλαίσιο της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας;

Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μεταθέσεις των slots από τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας συνιστούν έκτακτη περίσταση, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 261/2004, μόνον αν οφείλονται σε περιστάσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν έκτακτες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, ήτοι, επί παραδείγματι, αν πρόκειται για ατύχημα ή τρομοκρατική ενέργεια, και όχι για συνήθεις για τον χρόνο και τον τόπο του συμβάντος καιρικές συνθήκες που εμποδίζουν προσωρινά τη διεξαγωγή της εναέριας κυκλοφορίας;

Συνιστούν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, ως λόγος μεταθέσεως των slots, έκτακτη περίσταση, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 261/2004, μόνον εφόσον αυτές αποτελούν με τη σειρά τους έκτακτη περίσταση, ήτοι γεγονός «που δεν είναι κανονικό» για τον επίμαχο τόπο και χρόνο και δεν συγκαταλέγονται στις «συνήθεις και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες» για τον επίμαχο τόπο και χρόνο αλλά έχουν «εξαιρετικό χαρακτήρα»;

Συνιστούν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν αποτελούν γεγονός «που δεν είναι κανονικό» για ορισμένο τόπο και χρόνο και δεν διακρίνονται από τις συνήθεις και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένο τόπο και χρόνο γεγονότα συνυφασμένα με την κανονική άσκηση της δραστηριότητας των αεροπορικών εταιριών και τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας της εναέριας κυκλοφορίας υπό το πρίσμα του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, όπως αυτό έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).