Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 22. jaanuaril 2021 – flightright GmbH versus Ryanair DAC, endise nimega Ryanair Ltd

(kohtuasi C-37/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: flightright GmbH

Kostja: Ryanair DAC, endise nimega Ryanair Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Kas olukord, kus lennuliikluse korraldaja on andnud stardiloa hilinemisega, on per se erakorraline asjaolu määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses või tuleb seda eitada põhjusel, et lennuliikluse korraldajalt stardiloa saamine hilinemisega ehk niinimetatud teenindusaegade muutmine ei ole lennuliikluses „mittekorraline“ sündmus, vaid on rahvusvahelise lennuliikluse tavapärastes tingimustes tavaline ja ettenähtav sündmus, kuna tegemist on sündmusega, mis on omane asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele?

2.    Kas olukord, kus lennuliikluse korraldaja on teenindusaegu muutnud, ei ole kohtule juba teadaolevalt rahvusvahelises lennuliikluses mittekorraline Euroopa Kohtu praktika tähenduses, vaid see on lennuliikluse korraline, tavaline ja ettenähtav kõrvalnähtus, või tuleb seda kohtumenetluses tõendada eksperdiarvamusega ja see oleks tõendatud vaid juhul, kui teenindusaegade muutmist tuleks rahvusvahelises lennuliikluses ette äärmiselt harva, mitte aga korrapäraselt?

3.    Kas olukord, kus lennuliikluse korraldaja on teenindusaegu muutnud, on erakorraline asjaolu määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses ainult juhul, kui see on tingitud asjaolust, mis on omakorda erakorraline artikli 5 lõike 3 tähenduses, näiteks õnnetusjuhtumist või terroriähvardusest, mitte aga sellel ajal ja selles kohas tavalistest ilmaoludest, mis lennuliiklust ajutiselt mõjutavad?

4.    Kas ebasoodsad ilmaolud teenindusaegade muutmise põhjusena on erakorraline asjaolu määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 3 tähenduses eelkõige ainult juhul, kui ebasoodsad ilmaolud on omakorda erakorraline asjaolu, see tähendab kui ebasoodsad ilmaolud on asjaomases kohas ja asjaomasel ajal omakorda „mittekorralised“ ega ole selles kohas ja sellel ajal „tavalised ja ettenähtavad ilmaolud“, vaid „ulatuvad nendest kaugemale“?

5.    Kas ebasoodsad ilmaolud, mis ei ole asjaomases kohas ja asjaomasel ajal mittekorralised ega ulatu kaugemale selles kohas ja sellel ajal tavalisest ja ettenähtavast, on sündmus, mis on omane asjaomase lennuettevõtja tavapärasele tegevusele lennuliikluse tavapärastes tingimustes tõlgenduses, mille on määruse nr 261/2004 artikli 5 lõikele 3 andnud Euroopa Kohus?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).