Language of document :

2021 m. sausio 22 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje flightright GmbH / Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd

(Byla C-37/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: flightright GmbH

Atsakovė: Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar oro eismo valdymo centro atidėtas leidimas pakilti per se laikomas ypatinga aplinkybe, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, ar į šį klausimą reikia atsakyti neigiamai, nes oro eismo valdymo centro sprendimas atidėti leidimą pakilti, vadinamasis laiko tarpsnio atidėjimas, oro transporto veikloje yra ne „nepaprastas“, o nuo įprastų ir tikėtinų tarptautinio oro eismo procesų ir pagrindinių sąlygų neatsiejamas įvykis, nes tai – įvykis, būdingas įprastai oro vežėjų veiklai?

2.    Ar oro eismo valdymo centro sprendimas dėl vadinamojo laiko tarpsnio atidėjimo tarptautiniame oro eisme žinomai yra ne nepaprasta aplinkybė, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, o įprastas, paplitęs, tikėtinas gretutinis oro eismo reiškinys, ar vykstant ginčui tai vis dėlto reikėtų įrodyti eksperto išvada, o įrodyta būtų tik tuo atveju, jei laiko tarpsnio atidėjimai tarptautiniame oro eisme pasitaikytų labai retai ir nereguliariai?

3.    Ar oro eismo valdymo centro sprendimas atidėti laiko tarpsnį laikytinas ypatinga aplinkybe, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalį, tik tuo atveju, jei savo ruožtu yra grindžiamas aplinkybėmis, kurios gali būti pripažintos ypatingomis, kaip tai suprantama pagal 5 straipsnio 3 dalį, taigi, pavyzdžiui, nelaimingu atsitikimu ar terorizmo grėsme, o ne oro sąlygomis, kurios yra įprastos eismui atsižvelgiant į įvykio laiką ir vietą ir laikinai neigiamai paveikia oro eismą?

4.    Ar nepalankios oro sąlygos, kaip laiko tarpsnio atidėjimo priežastis, laikomos ypatinga aplinkybe, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalį, visų pirma tik tuo atveju, jei nepalankios oro sąlygos savo ruožtu laikytinos ypatinga aplinkybe, taigi, jei nepalankios oro sąlygos atitinkamoje vietoje atitinkamu laiku savo ruožtu yra „nepaprastos“ ir „išsiskiriančios“ ir tai nėra „įprastos ir tikėtinos oro sąlygos“ atitinkamoje vietoje atitinkamu laiku?

5.    Ar nepalankios oro sąlygos, kurios tam tikroje vietoje tam tikru metu nėra nepaprastos, tam tikroje vietoje tam tikru metu neišsiskiria iš įprastų ir tikėtinų oro sąlygų, yra įvykiai, būdingi įprastai oro transporto bendrovių veiklai ir atitinkantys įprastas pagrindines oro eismo sąlygas atsižvelgiant į Teisingumo Teismo pateiktą Oro transporto keleivių teisių reglamento 5 straipsnio 3 dalies išaiškinimą?

____________

1     2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).