Language of document :

Acțiune introdusă la 4 martie 2021 – Parlamentul European/Comisia Europeană

(Cauza C-137/21)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantului

constatarea faptului că prin neadoptarea actului delegat în temeiul articolului 7 alineatul (f) din Regulamentul 2018/18061 , Comisia a încălcat Tratatul;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un motiv unic, mai precis încălcarea Tratatelor.

Potrivit Parlamentului, Comisia era obligată să adopte un act delegat, în temeiul articolului 7 alineatul (f) din Regulamentul 2018/1806. Prin Rezoluția din 22 octombrie 2020, Parlamentul a cerut Comisiei să adopte actul în discuție. Întrucât Comisia nu a adoptat actul delegat până la 22 decembrie 2020, Parlamentul a decis să introducă o acțiune în constatarea abținerii de a acționa în temeiul articolului 265 TFUE.

____________

1 Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO 2018, L 303, p. 39).