Language of document : ECLI:EU:T:2022:261

Beroep ingesteld op 29 september 2021 – Çolakoğlu Metalurji en Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissie

(Zaak T-630/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Turkije), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (Istanbul) (vertegenwoordigers: J. Cornelis en F. Graafsma, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

uitvoeringsverordening (EU) 2021/1100 van de Commissie van 5 juli 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal van oorsprong uit Turkije (PB 2021, L 238, blz. 32) nietig verklaren, en

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van verzoeksters.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voeren verzoeksters vier middelen aan.

Schending van artikel 2, lid 10, onder i), van verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad1 door de exportprijs te corrigeren wegens een (fictieve) commissie, en, meer in het bijzonder:

schending van artikel 2, lid 10, onder i), van verordening (EU) 2016/1036 voor zover de commissiecorrectie de daadwerkelijk aan Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ betaalde commissie overstijgt;

schending van artikel 2, lid 10, onder i), van verordening (EU) 2016/1036 omdat Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ geen commissie ontvangt; en

kennelijke beoordelingsfout door Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ te beschouwen als een op commissiebasis werkende agent, en daaruitvolgende schending van artikel 2, lid 10, onder i), van verordening (EU) 2016/1036.

Schending van artikel 2, lid 10, onder b), van verordening (EU) 2016/1036 door betaling van invoerheffingen te vereisen voor het aanvaarden van een correctie voor de terugbetaling van rechten.

Kennelijke beoordelingsfout door te weigeren een driemaandelijkse berekening van de dumpingmarge uit te voeren, en daaruitvolgende schending van artikel 2, lid 10, aanhef, van verordening (EU) 2016/1036.

Schending van artikel 2, lid 10, onder j), van verordening (EU) 2016/1036 door correcties voor afdekkingswinsten en –verliezen te weigeren.

____________

1 Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PB 2016, L 176, blz. 21).