Language of document :

Žaloba podaná dne 25. února 2008 - Tomas v. Parlament

(Věc F-31/08)

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstán) (zástupce: M. Michalauskas, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o propuštění žalobce a náhrada utrpěné nehmotné a hmotné újmy

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o propuštění žalobce;

uložit žalovanému, aby žalobci zaplatil částku 125 000 eur z titulu náhrady nehmotné a hmotné újmy žalobci;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________