Language of document :

Rikors ippreżentat fil-25 ta' Frar 2008 - Tomas vs Il-Parlament

(Kawża F-31/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Litwan

Partijiet

Rikorrent: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (rappreżentant: M. Michalauskas, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra li r-rikorrent jitkeċċa u l-kumpens għad-danni morali u materjali subiti.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra li r-rikorrent jitkeċċa;

tikkundanna lill-konvenut iħallas lir-rikorrent is-somma ta' EUR 125 000 bħala kumpens għad-danni morali u materjali subiti mir-rikorrent;

tikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż.

____________