Language of document :

Talan väckt den 25 februari 2008 - Tomas mot Parlamentet

(Mål F-31/08)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakstan) (ombud: advokaten M. Michalauskas)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att avskeda sökanden och skadestånd för liden ideell och ekonomisk skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avskeda sökanden,

förplikta svaranden att betala ett skadestånd till sökanden för liden ideell och ekonomisk skada om 125 000 euro och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________