Language of document :

2008. február 28-án benyújtott kereset - Nanopoulos kontra Bizottság

(F-30/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Photius Nanopoulos (Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság meghatározott összeg fizetésére való kötelezése a felperes alapvető jogainak - a becsületének és jóhírnevének sérelmét eredményező - megsértése miatt őt ért kár megtérítéseként

A felperes kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén 850 000 euró megfizetésére, amely összeg magában foglalja a felperes egészségének megromlása miatti kártérítést is;

az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________