Language of document :

Beroep ingesteld op 14 maart 2008 - Pachtitis / Commissie

(Zaak F-35/08)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Dimitrios Pachtitis (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: P. Giatagantzidis, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker na het voor de toelatingstests verkregen resultaat niet toe te laten tot het schriftelijke examen van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/77/06 alsmede nietigverklaring van het besluit van het EPSO tot afwijzing van verzoekers klacht betreffende, enerzijds, de herziening van het besluit om hem niet tot het schriftelijke examen toe te laten en, anderzijds, een verzoek om overlegging van bepaalde documenten van het vergelijkend onderzoek

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten van het Europees Bureau voor personeelsselectie EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 en MM/dbD(07)27442/06.12.2007 alsmede van elke daarmee verband houdende handeling;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________