Language of document :

3. märtsil 2008 esitatud hagi - Klein versus komisjon

(Kohtuasi F-32/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie-Claude Klein (Grasse, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Ametisse nimetava asutuse 4. mai 2007. aasta otsuse tühistamine, millega keelduti hagejale maksmast matusetoetust, surmatoetust ja orvupensioni.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti direktori 4. mai 2007. aasta otsus;

tühistada vajadusel ametisse nimetava asutuse otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

selgitada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärgi ja eelkõige hageja õiguse tunnustamist surmatoetusele, matusetoetusele ja orvupensionile (mis arvutatakse esimesele orvule makstava orvupensioni alusel);

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________