Language of document :

Kanne 3.3.2008 - Klein v. komissio

(Asia F-32/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marie-Claude Klein (Grasse, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen 4.5.2007 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle ei myönnetä kuoleman johdosta maksettavaa kertakorvausta, kuoleman jälkeen perheenjäsenille maksettavaa palkkaa eikä lapseneläkettä.

Vaatimukset

Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston johtajan 4.5.2007 tekemä päätös on kumottava.

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajan valitus hylätään, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen.

Nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutukset ja erityisesti se, että kantajalla on oikeus kuoleman jälkeen perheenjäsenille maksettavaan palkkaan, kuoleman johdosta maksettavaan kertakorvaukseen ja lapseneläkkeeseen (joka lasketaan ensimmäisen lapsen eläkkeen perusteella).

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________