Language of document :

Tožba, vložena 3. marca 2008 - Klein proti Komisiji

(Zadeva F-32/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie-Claude Klein (Grasse, Francija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 4. maja 2007, s katero tožeči stranki ni bila priznana pravica do pavšalnega zneska v primeru smrti, nadomestila za primer smrti in pokojnine po starših.

Predlogi tožeče stranke

odločba, ki jo je sprejel direktor Urada Evropske Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic z dne 4 maja 2007, naj se razglasi za nično;

odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, naj se po potrebi razglasi za nično;

organ, pristojen za imenovanja (OPI), naj se obvesti o učinkih razglasitve ničnosti izpodbijane odločbe in zlasti o priznanju pravice tožeče stranke do pavšalnega zneska v primeru smrti, nadomestila za primer smrti in pokojnine po starših (izračunane na podlagi pokojnine po starših za prvega otroka);

Komisiji Evropski skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________