Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. oktober 2009 - V mod Kommissionen

(Sag F-33/08) 1

(Personalesag - kontraktansatte - ansættelse - afvisning af ansættelse på grund af fysisk uegnethed til at udøve hvervet - procedurens forskriftsmæssighed - spørgsmålet, om lægeundersøgelsen ved ansættelsen forløb forskriftsmæssigt - forberedende akter)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: V (Bruxelles, Belgien) (ved avocats C. Ronzi, A. Grauling og É. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L. Lozano Palacios og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af Kommissionens afgørelse af 15. maj 2007, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at hun ikke opfyldte de fysiske krav til udøvelse af hvervet, og en påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af V's omkostninger.

V bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 158 af 21.6.2008, s. 26.