Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. ledna 2009 - Klein v. Komise

(Věc F-32/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Invalidní důchody - Úmrtí - Pojem ‚vyživované dítě' - Článek 2 přílohy VII služebního řádu - Příspěvek v případě úmrtí - Částka splatná v případě smrti - Sirotčí důchod"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marie-Claude Klein (Grasse, Francie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 4. května 2007, kterým se žalobkyni nepřiznává částka splatná v případě smrti, příspěvek v případě úmrtí a sirotčí důchod

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

M.-C. Klein ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 116, 9.5.2008, s. 36.