Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. června 2013 – Achab v. EHSV

(Věc F-21/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Odměna – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínka stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy VII služebního řádu – Vydání bezdůvodného obohacení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mohammed Achab (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (zástupkyně: M. Arsène a G. Boudot, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobci odňat přiznaný nárok na příspěvek za práci v zahraničí a kterým bylo přistoupeno k výběru tohoto příspěvku se zpětným účinkem

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. června 2011 se zrušuje v rozsahu, v němž se nařizuje vrácení příspěvků za práci v zahraničí vyplácených M. Achabovi od 1. července 2010.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů vynaložených M. Achabem.

Mohammed Achab ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 133, 5.5.2012, s. 30.