Language of document :

15. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIGE

(kohtuasi F-20/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus viia hageja operatsioonide juhi ametikohalt üle rühmajuhi ametikohale, mis ei nõua juhtimisoskusi.

Hageja nõuded

Tühistada EIGE’ direktori 8. septembri 2011. aasta otsus viia hageja üle ametikohale, mis ei hõlma juhtimist;

asjaomase tühistamise tulemusel ennistada hageja viivitamatult varasemale ametikohale ning määrata juhtimishüvitis tagasiulatuvalt 1. juunist 2010.

mõista kohtukulud välja EIGE–lt.