Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 15. februārī – ZZ/EIGE

(lieta F-20/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu pārcelt prasītāju no projektu vadītāja amata uz nodaļas vadītāja amatu, kura pildīšanai nav nepieciešamas ar vadīšanu saistītas iemaņas

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 8. septembra EIGE direktores lēmumu iecelt prasītāju amatā, kas nav vadošs amats;

līdz ar šo atcelšanu uzdot prasītāju nekavējoties iecelt iepriekšējā amatā un samaksāt vadības atlīdzību ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. jūnija;

piespriest EIGE atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.