Language of document :

Tožba, vložena 13. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-19/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dopisa Komisije v zvezi z upravnim položajem tožeče stranke in odškodninski zahtevek

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se neobstoj ex lege oziroma, podredno, ničnost dopisa brez datuma, pri čemer je na prvi od dveh strani zgoraj desno navedeno „Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011“ (sic), s katerega vsebino se je tožeča stranka prvič seznanila po 6. aprilu 2011;

če je potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe – sprejete v kakršnikoli obliki – o zavrnitvi pritožbe z dne 15. maja 2011, ki jo je tožeča stranka vložila pri Komisiji zoper dopis z dne 28. februarja 2011;

razglasi naj se ničnost dopisa z dne 14. septembra 2011, ki jo je tožeča stranka prejela po 20. oktobru 2011;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi dopisov z dne 28. februarja 2011 in z dne 14. septembra 2011, v znesku 10.000 EUR oziroma v višjem ali nižjem znesku, za katerega bo Sodišče za uslužbence presodilo, da je ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.