Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.11.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-19/12)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Faksilla kanteen nostamiselle asetetussa määräajassa toimitettu kannekirjelmä – Eri asianajajan omakätinen allekirjoitus kuin postitse toimitetussa alkuperäisessä kannekirjelmässä – Kanteen nostaminen liian myöhään – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Päätöstä ei ole olemassa)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayer ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhden tai useampia kantajan hallinnollista asemaa koskevia päätöksiä sisältävän komission kirjeen kumoamista koskeva vaatimus ja vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 34.