Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Sandy Siewert i dr. protiv Condor Flugdienst GmbH

(Predmet C-394/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Tuženik: Condor Flugdienst GmbH

Prethodna pitanja

Mora li se izvanredna okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/20041 izravno odnositi na rezervirani let?

U slučaju da su izvanredne okolnosti koje nastupe tijekom ranijih letova relevantne za kasniji let: moraju li se razumne mjere koje treba poduzeti stvarni zračni prijevoznik u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe odnositi samo na sprečavanje izvanredne okolnosti ili i na izbjegavanje duljeg kašnjenja?

Treba li intervencije trećih osoba koje djeluju na vlastitu odgovornost i kojima je povjereno izvršavanje zadaća koje spadaju pod djelatnost zračnog prijevoznika smatrati izvanrednim okolnostima u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe?

U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 3: je li pri ocjeni bitno tko je (zrakoplovna kompanija, operator zračne luke itd.) trećoj osobi dao nalog?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (Tekst značajan za EGP) (SL L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).