Language of document :

Rješenje Suda (peto vijeće) od 14. studenoga 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Amtsgericht Rüsselsheim - Njemačka) – Sandy Siewert i dr. protiv Condor Flugdienst GmbH

(Predmet C-394/14)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Poslovnik – Članak 99. – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Kašnjenje leta – Prava putnika na odštetu – Uvjeti za oslobođenje zračnog prijevoznika od njegove obveze isplate odštete – Pojam „izvanredne okolnosti“ – Zrakoplov koji je oštećen pokretnim stepenicama za ukrcaj putnika tijekom prethodnog leta)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Tuženik: Condor Flugdienst GmbH

Izreka

Članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 treba tumačiti na način da se događaj, kao što je u predmetu u glavnom postupku glavnom postupku, sudar pokretnih stepenica zračne luke za ukrcaj putnika sa zrakoplovom ne može kvalificirati kao „izvanredna okolnost“ kojom se zračnog prijevoznika oslobađa njegove obveze isplate odštete putnicima u slučaju kašnjenja leta koji se obavlja tim zrakoplovom.

____________

1 SL C 372, 20.10.2014.