Language of document :

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 14. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim - Nemčija) – Sandy Siewert in drugi/Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-394/14)1

(Predhodno odločanje – Poslovnik – Člen 99 – Letalski prevoz – Uredba (ES) št. 261/2004 – Velika zamuda leta – Pravica potnikov do odškodnine – Pogoji za oprostitev obveznosti letalskih prevoznikov za povračilo – Pojem „izredne razmere“ – Letalo, poškodovano s stopnicami za izstop in vstop v letalo med predhodnim letom)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke

Tožeče stranke: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Tožena stranka: Condor Flugdienst GmbH

Izrek

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba razlagati tako, da dogodek, kakršen je v postopku v glavni stvari trk stopnic za izstop in vstop v letalo z letalom, ne more biti obravnavan kot „izredne razmere“, zaradi katerih bi bil letalski prevoznik oproščen obveznosti plačati odškodnino potnikom v primeru velike zamude leta, ki se izvaja s tem letalom.

____________

1 UL C 372, 20.10.2014.