Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Υπόθεση C‑394/14

Sandy Siewert κ.λπ.

κατά

Condor Flugdienst GmbH

(αίτηση του Amtsgericht Rüsselsheim
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός Διαδικασίας — Άρθρο 99 — Αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (EK) 261/2004 — Μεγάλη καθυστέρηση της πτήσεως — Δικαίωμα των επιβατών σε αποζημίωση — Προϋποθέσεις απαλλαγής του αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του αποζημιώσεως — Έννοια του όρου “έκτακτες περιστάσεις” — Αεροσκάφος το οποίο υπέστη ζημία σε προηγούμενη πτήση από κινητή σκάλα επιβίβασης»

Περίληψη – Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 14ης Νοεμβρίου 2014

Μεταφορές – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός 261/2004 – Αποζημίωση των επιβατών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση ματαιώσεως της πτήσεως – Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημιώσεως – Προϋπόθεση – Έκτακτες περιστάσεις – Έννοια – Αεροσκάφος το οποίο υπέστη ζημία από κινητή σκάλα επιβίβασης – Δεν εμπίπτει – Εξαίρεση

(Κανονισμός 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 § 3)

Το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού 261/2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού 295/91, έχει την έννοια ότι γεγονός όπως η πρόσκρουση σε αεροσκάφος της κινητής σκάλας επιβίβασης ενός αεροδρομίου δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «έκτακτη περίσταση» που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τους επιβάτες σε περίπτωση μεγάλης καθυστερήσεως πτήσεως που εκτελείται από το αεροσκάφος αυτό.

Ειδικότερα, κινητές σκάλες επιβίβασης ή κινητές γέφυρες οπωσδήποτε χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, προκειμένου να τους επιτρέψουν να ανέλθουν στο αεροσκάφος και να κατέλθουν από αυτό, με συνέπεια οι αερομεταφορείς να έρχονται σε τακτική βάση αντιμέτωποι με καταστάσεις που προκύπτουν από τη χρήση μιας τέτοιας κινητής σκάλας. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η πρόσκρουση σε αεροσκάφος της ως άνω κινητής σκάλας πρέπει να θεωρείται ως γεγονός σύμφυτο προς την κανονική άσκηση της δραστηριότητας ενός αερομεταφορέα. Αντιθέτως, αν η ζημία προκλήθηκε από πράξη ξένη προς τις κανονικές υπηρεσίες ενός αεροδρομίου, όπως μια πράξη δολιοφθοράς ή τρομοκρατική ενέργεια, εμπίπτει στην έννοια των έκτακτων περιστάσεων, πράγμα το οποίο ο αερομεταφορέας οφείλει να αποδείξει ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.

(βλ. σκέψεις 19, 22 και διατακτ.)