Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Kohtuasi C‑394/14

Sandy Siewert jt

versus

Condor Flugdienst GmbH

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Rüsselsheim)

Eelotsusetaotlus – Kodukord – Artikkel 99 – Lennutransport – Määrus (EÜ) nr 261/2004 – Lennu pikaajaline hilinemine – Reisijate õigus hüvitisele – Lennuettevõtja hüvitise maksmise kohustusest vabastamise tingimused – Mõiste „erakorralised asjaolud” – Lennuk, mida on eelmise lennu käigus trapiga vigastatud

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu määrus (viies koda), 14. november 2014

Transport – Lennutransport – Määrus nr 261/2004 – Reisijatele lendude tühistamise eest antav hüvitis ja abi – Hüvitamiskohustusest vabastamine – Tingimus – Erakorralised asjaolud – Mõiste – Lennuk, mida on eelmise lennu käigus trapiga vigastatud – Välistamine – Erand

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004, artikli 5 lõige 3)

Määruse nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et niisugust sündmust nagu trapi põrkamine vastu lennukit ei saa kvalifitseerida „erakorraliseks asjaoluks”, mis vabastaks lennuettevõtja kohustusest maksta reisijatele hüvitist selle lennukiga tehtava lennu pikaajalise hilinemise korral.

Liikuvate trappide või tunnelite kasutamine on reisijate lennutranspordil tingimata vajalik, kuna see võimaldab reisijatel lennuki pardale ja sealt maha minna, mistõttu lennuettevõtjad on iga päev niisuste trappide kasutamisega seotud olukordades. Neil asjaoludel tuleb niisuguse trapi põrkumist vastu lennukit lugeda lennuettevõtja tavapärase tegevusega olemuslikult soetud sündmuseks. Seevastu juhul, kui vigastuse põhjustab tegu – nagu sabotaaž või terrorism –, mis ei kuulu lennuvälja pakutavate teenuste hulka, siis on selle puhul tegemist „erakorraliste asjaoludega”, mille esinemist peab lennuettevõtja liikmesriigi kohtus tõendama.

(vt punktid 19, 22 ja resolutsioon)