Language of document : ECLI:EU:C:2009:475

C‑189/08. sz. ügy

Zuid‑Chemie BV

kontra

Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok végrehajtása – 44/2001/EK rendelet – A »hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett« fogalma”

Az ítélet összefoglalása

Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, valamint polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok végrehajtása – 44/2001 rendelet – Különös joghatóságok – Joghatóság jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben

(44/2001 tanácsi rendelet, 2. cikk, és 5. cikk, 3). pont)

A valamely vállalkozásnak szennyezett vegyi anyag szállításával – amely vegyi anyag használhatatlanná tette a vállalkozás által számos alapanyagból, valamint az említett anyag feldolgozásával gyártott műtrágyát – okozott kárra vonatkozó jogvitában a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett” kifejezés azt a helyet jelöli, ahol az eredeti kár bekövetkezett, amely a termék azon célra történő szokásos használata során keletkezett, amelyre a terméket szánták.

Ugyanis ez a rendelkezés nem csak a kárt okozó esemény helyére vonatkozik, hanem a káresemény bekövetkezésének helyére, így valamely vállalkozás azon gyárára is, amelyben a vállalkozás azt a hibás terméket dolgozta fel, amelyik a késztermékben a vállalkozás által elszenvedett olyan vagyoni kárt okozott, amely túllép a magához a termékhez kapcsolódó káron. Ebben a vonatkozásban a kárt okozó esemény helyétől eltérő káresemény‑bekövetkezési hely figyelembevétele lehetővé teszi, hogy a jogvita tárgyához való közelsége és a könnyebb bizonyításfelvétel miatt a határozathozatalra legalkalmasabb bírósághoz forduljanak. Ezzel szemben kizárólag a kárt okozó esemény helyének a választása az esetek jelentős számában a 44/2001 rendelet 2. cikkében és 5. cikkének 3. pontjában előírt joghatósági okok egybeesését eredményezné, így az utóbbi rendelkezés ebben a vonatkozásban elveszítené a hatékony érvényesülését.

(vö. 23–24., 29–32. pont és a rendelkező rész)