Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 iulie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden - Ţările de Jos) - Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(Cauza C-189/08)1

(Cooperare judiciară în materie civilă și comercială - Competența judiciară și executarea hotărârilor - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Noțiunea "locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă)

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Zuid-Chemie BV

Pârâtă: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Hoge Raad der Nederlanden - Interpretarea articolului 5 partea introductivă și punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ("Bruxelles I") (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) - Interpretarea noțiunii "locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă" - Locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă - Locul unde s-a produs evenimentul cauzator al prejudiciului ("Handlungsort") și locul unde a survenit prejudiciul ("Erfolgsort") - Factori de legătură

Dispozitivul

Articolului 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, trebuie să fie interpretat în sensul că, în cadrul unui litigiu precum cel din acțiunea principală, expresia "locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă" desemnează locul unde s-a produs prejudiciul inițial ca urmare a utilizării normale a produsului potrivit destinației sale.

____________

1 - JO C 183, 19.7.2008.