Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska) - Zuid-Chemie BV proti Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

(Zadeva C-189/08)1

(Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah - Sodna pristojnost in izvrševanje sodnih odločb - Uredba (ES) št. 44/2001 - Pojem ‚kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka')

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zuid-Chemie BV

Tožena stranka: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Razlaga člena 5, začetek in točka 3, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ("Bruselj I") (UL 2001, L 12, str. 1) - Razlaga pojma "kraj, kjer je prišlo ali kjer grozi škodni dogodek" - Kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka - Kraj škodnega dogodka ("Handlungsort") in kraj, kjer je nastala škoda ("Erfolgsort") - Navezne okoliščine

Izrek

Člen 5, točka 3, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, je treba razlagati tako, da v okviru spora, kot je ta v postopku v glavni stvari, izraz "kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka" pomeni kraj, v katerem je nastala prvotna škoda zaradi običajne uporabe proizvoda, za katero je namenjen.

____________

1 - UL C 183, 19.7.2008.