Language of document :

Tužba podnesena 13. listopada 2017. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-594/17)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, G. von Rintelen i M. Žebre)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Slovenija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 15. stavka 1. Direktive Vijeća 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23. 11. 2011, str. 41.) time što nije do 31. prosinca 2013. donijela zakone i druge propise koji su potrebni za usklađivanje s tom direktivom ili u svakom slučaju nije obavijestila Komisiju;

naloži Republici Sloveniji, na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a, plaćanje novčane kazne u iznosu od 7099,20 eura dnevno, počevši od dana objave presude u ovom postupku;

naloži Republici Sloveniji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U smislu članka 15. stavka 1. Direktive Vijeća 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica, Republika Slovenija trebala je do 31. prosinca 2013. donijeti zakone i druge propise koji su potrebni za usklađivanje s tom direktivom. Budući da Republika Slovenija nije prije proteka navedenog roka obavijestila Komisiju o prijenosu svih odredaba gore navedene direktive, ta je institucija odlučila pokrenuti postupak pred Sudom.

Svojom tužbom Komisija zahtijeva od Suda da naloži Republici Sloveniji plaćanje novčane kazne u iznosu od 7099,20 eura dnevno. Prilikom izračuna tog iznosa Komisija je uzela u obzir težinu i trajanje povrede prava Unije, kao i odvraćajući učinak u odnosu na mogućnost plaćanja predmetne države članice, tj. Republike Slovenije.

____________