Language of document :

2017. október 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-594/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, G. von Rintelen és M. Žebre meghatalmazottak)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság – mivel 2013. december 31-ig nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanács irányelvnek, vagy mindenesetre ezen intézkedéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 15. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Szlovén Köztársaságot az EUMSZ 260. cikke (3) bekezdése értelmében kötelezze napi 7099,20 EUR kényszerítő bírság fizetésére a jelen ítélet kihirdetésének napjától kezdődően;

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanács irányelv (HL L 306., 2011.11.23., 41. o.) 15. cikkének (1) bekezdése értelmében a Szlovén Köztársaságnak 2013. december 31-ig el kellett volna fogadnia valamennyi, ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedést, hogy megfeleljen ezen irányelvnek. Mivel a Szlovén Köztársaság a fent említett határidőn belül nem közölte a Bizottsággal a fent hivatkozott irányelv valamennyi rendelkezésének átültetését, ezen intézmény úgy döntött, hogy keresetet nyújt be a Bírósághoz.

Keresetében a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság a Szlovén Köztársaságot kötelezze napi 7099,20 EUR kényszerítő bírság fizetésére. Ezen összeg kiszámításakor a Bizottság figyelembe vette az uniós jog megsértésének súlyosságát és időtartamát, valamint az elrettentő hatást az érdekelt tagállam, tehát a Szlovén Köztársaság fizetési képességének viszonylatában.

____________