Language of document :

2017 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovėnijos Respublika

(Byla C-594/17)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, G. von Rintelen ir M. Žebre

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

Pripažinti, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL L 306, 2011 11 23, p. 41), ar, bet kuriuo atveju, apie juos nepranešusi Komisijai, Slovėnijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šios direktyvos 15 straipsnio 1 dalį;

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi paskirti Slovėnijos Respublikai 7 099,20 EUR per dieną baudą nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos;

priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms 15 straipsnio 1 dalimi Slovėnijos Respublika turėjo iki 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Kadangi Slovėnijos Respublika iki nurodyto termino pabaigos Komisijai nepranešė, kad visos minėtos direktyvos nuostatos buvo perkeltos, ši institucija nusprendė pareikšti ieškinį Teisingumo Teisme.

Šiuo ieškiniu Komisija Teisingumo Teismo prašo paskirti Slovėnijos Respublikai 7 099,20 EUR per dieną baudą. Apskaičiuodama šią sumą Komisija atsižvelgė į Sąjungos teisės pažeidimo rimtumą ir trukmę, taip pat į atgrasantį poveikį, susijusį su atitinkamos valstybės narės, t. y. Slovėnijos Respublikos, mokumu.

____________