Language of document : ECLI:EU:C:2018:729

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA

z dne 2. avgusta 2018(*)

„Izbris“

V zadevi C‑594/17,

zaradi tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi členov 258 in 260(3) PDEU, vložene 13. oktobra 2017,

Evropska komisija, ki jo zastopajo L. Flynn, G. von Rintelen in M. Žebre, agenti,

tožeča stranka,

proti

Republiki Sloveniji, ki jo zastopa V. Klemenc, agentka,

tožena stranka,

ob intervenciji

Kraljevine Belgije, ki jo zastopajo J.‑C. Halleux, P. Cottin, in C. Pochet, agenti,

Zvezne republike Nemčije, ki jo zastopata T. Henze in S. Eisenberg, agenta,

Republike Estonije, ki jo zastopa N. Grünberg, agentka,

Kraljevine Španije, ki jo zastopa A. Gavela Llopis, agentka,

Francoske republike, ki jo zastopajo E. De Moustier, C. David, A.‑L. Desjonquères, I. Cohen in D. Colas, agenti,

Italijanske republike, ki jo zastopata G. Palmieri in S. Fiorentino, agenta,

intervenientke,


PREDSEDNIK SODIŠČA

po opredelitvi generalnega pravobranilca E. Tancheva

izdaja naslednji

Sklep

1        Komisija je 2. julija 2018 prek aplikacije e‑Curia v skladu s členom 148 Poslovnika obvestila Sodišče, da umika tožbo, in na podlagi člena 141(2) Poslovnika predlagala, naj se Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

2        Tožena stranka v predpisanem roku ni predložila stališč glede tega umika.

3        V skladu s členom 141(1) in (2) Poslovnika se plačilo stroškov naloži stranki, ki umakne tožbo ali predlog, če nasprotna stranka v stališčih glede umika to predlaga. Vendar na predlog stranke, ki umakne tožbo ali predlog, nosi stroške nasprotna stranka, če njeno ravnanje to upravičuje.

4        V obravnavani zadevi sta bili tožba Komisije in nato njen umik posledica ravnanja Republike Slovenije, saj je ta šele po vložitvi tožbe sprejela potrebne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti.

5        Zato je treba Republiki Sloveniji naložiti plačilo stroškov.

6        V skladu s členom 140(1) Poslovnika države članice in institucije, ki so intervenirale v postopku, nosijo svoje stroške.

7        Zato je treba odločiti, da Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika in Italijanska republika nosijo svoje stroške.

Iz teh razlogov je predsednik Sodišča sklenil:

1.      Zadeva C594/17 se izbriše iz vpisnika Sodišča.

2.      Republika Slovenija nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Komisija.

3.      Kraljevina Belgija, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Kraljevina Španija, Francoska republika in Italijanska republika nosijo svoje stroške.

V Luxembourgu, 2. avgusta 2018

Sodni tajnik

 

Predsednik

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Jezik postopka: slovenščina.